ponedeljek, 08. januar 2018

Dramska skupina DCA- BOŽEKAKO se predstavlja


Nekaj osnovnih podatkov o naši igralski skupini, kaj in kje smo - po kronologiji dogodkov.

Vse naše vaje so vezane na naš Dnevni Center Aktivnosti, kjer praviloma uprizorimo vse premiere in imamo tudi največ nastopov. Z veseljem se seveda odzovemo vsakemu vabilu za nastop zunaj našega centra.V letu 2015 so se, začeli kazati prvi znaki nekakšne dramske dejavnosti. 
Najprej smo dramatizirali pesem Rozman Andreja-Roze – OTO  
Nastopajoči: Franci Kozin, Joži Volk, Tomo Mrzlikar, Rudi Volk.Do danes smo imeli tri ponovitve.
Sledila je še druga dramatizacija pesmi Rozman Andreja- Roze – LEPA VIDA V AKCIJINastopajoči: Franci Kozin, Joži Volk, Rudi Volk. Do danes smo imeli 15 ponovitev ( zadnjih deset zgolj v »duetu« brez Francija Kozina, ki je tudi prenehal nastopati)

Za obe dramatizaciji smo pridobili dovoljenje avtorja, ki je bil tudi sicer vesel našega početja.

Leta 2016 v juniju, smo ustanovili omenjeno skupino, čigar mentor sem. Ideja je bila, da bi igrali krajše enodejanke. Dne 11.07.2016 je bila uprizorjena »avdicija«. Večina takrat prisotnih je v glavnem še danes delujoča v naši skupini.


Za prvi enodejanki smo izbrali deli enega najbolj znanih ameriških dramatikov, Tennesseeja Williamsa, in sicer: »Zločin! Potacane petunije« ter »Temna soba«( prevod Jakob Jaša Kenda).

Obe igri smo uprizorili že ob koncu leta 2016.

Prva enodejanka je lirična fantazija in traja približno 25 minut. 
Nastopajoči: Ika Pečan, Vanda Dittrich, Tomo Mrzlikar, Vinko Suhadolc in Jožica Volk kot šepetalka + kanarček. Do danes smo imeli sedem ponovitev.
Druga enodejanka je neke vrste socialna drama s kančkom črnega humorja in traja približno 15 minut.Nastopajoči: Vlasta Kuntarič in Nadja Svetlin Kastelic ( Jožica Volk šepetalka). Do danes smo imeli pet ponovitev.

V začetku leta 2017 smo se lotili satirične komedije OBLAST, Branislava Nušiča, v prevodu Mileta Klopčiča. Igra naj bi trajala približno 50 minut in jo sooblikuje 10 likov (vseh nastopajočih, pa nas je samo sedem in posledično imata dve igralki po dve vlogi + Jožica šepetalka, ki v 13. prizoru mora »vskočiti« za kratek čas in odigrati še vlogo ministra. Pestro!

Premiera je bila 12. decembra v DCA Zalog (objekt Spar, 1. nadstropje, gledališka dvorana).
Skupina BOŽEKAKO ima namenoma takšno ime, saj smo primorani / pripravljeni igrati takšne enodejanke, ki so scensko nezahtevne in jih lahko izvajamo kjerkoli in pod kakršnimikoli pogoji, celo na »avtobusni postaji«,da o starosti nastopajočih niti ne govorimo.

Vsi nastopajoči smo upokojenci, razen Nadje.Sedanja igralska zasedba - po abecednem redu:
DITTRICH Vanda, KRIZMAN Vlasta, KUNTARIČ Vlasta, MRZLIKAR Tomo, PEČAN Ika,
SUHADOLC Vinko, SVETLIN - KASTELIC Nadja, VOLK Jožica in VOLK Rudi.

Z januarjem 2018 Vanda in Nadja ne bosta več udeleženi pri novih stvaritvah ( bosta pa z veseljem) priskočili na pomoč ob ponovitvah že omenjenih del.)
Vse tako kaže, da bomo hkrati pridobili novo članico.V tem mesecu bomo izvedli Oblast še v našem centru, obenem pa se bomo lotili novega dela, in sicer klasične komedije zapletov »Še tat ne more pošteno krasti« - avtor Dario Fo, prevod Ivanka Hergold  (Non tutti i ladri vengono a nuocere).

Za 6. februar je dogovorjeno, da se bomo s »Petunijami« predstavili v DCA Rudnik. 

Besedilo: Mentor Rudi Volk
Fotografije: DCANi komentarjev: